Behandeling

De behandeling is modulair opgebouwd. Op basis van de klachten die tijdens de intake in kaart zijn gebracht, wordt een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan worden behandeldoelen gesteld. Aan de hand van de behandeldoelen worden behandelmodules gekozen.

Behandelmodules

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Het basisidee van cognitieve gedragstherapie: gebeurtenissen geven mensen geen negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en kan het gedrag veranderen.

Cognitieve gedragstherapie en burnout

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de therapeut wordt ontdekt hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan. Door trainingen in de behandelkamer, in het echte leven en door huiswerk komt u tot nieuwe gedachten en positiever gedrag.

Ontspanningstherapie

Wij maken gebruik van de meest effectieve vorm van ontspanningstherapie die er is: hartcoherentietraining (heart rate variability; HRV). Uit onderzoek is gebleken dat HRV-training voor een diepere ontspanning zorgt dan ademhalingstherapie, yoga of meditatie. Tijdens HRV-training wordt real-time feedback gegeven, waardoor de mate van ontspanning direct inzichtbaar is. Dagelijks wordt er thuis geoefend met op de persoon ingestelde trainingsdoelen. Het apparaat registreert de trainingen waardoor de therapeut en cliënt inzicht krijgen in de mate van ontspanning.

Burnout hartcoherentie training

Craniale elektrotherapie-stimulatie

Craniele electrotherapie en burnout Craniale elektrotherapie-stimulatie (CES) normaliseert de elektrische activiteit van het zenuwstelsel en de hersenen. Aangetoond is dat CES de hoeveelheden serotonine en beta-endorfine verhoogt. Dit zijn hormonen die helpen bij het herstel van een burn-out. Lees meer over serotonine en beta-endorfine. lees verder...

Inspanning en beweging

Het herstel van lichamelijke conditie en vitaliteit is belangrijk. Afhankelijk van het conditieniveau wordt een plan opgesteld dat zorgt voor een rustige opbouw van de conditie en daarmee bijdraagt aan het herstel. Zo nodig worden een sportfysioloog en voedingsconsulent ingezet.

Actigraph voor burnout We maken gebruik van het inspannings- en slaapregistratiesysteem Actigraph. Hiermee wordt zowel de kwaliteit van de slaap gedurende de nacht als het inspanningsniveau overdag inzichtelijk.

3 gesprek

Goede communicatie op de werkvloer is van groot belang bij het voorkomen van stressklachten. Om, indien nodig en gewenst, de communicatie tussen uw medewerker en de leidinggevende te verbeteren, bieden wij de mogelijkheid tot het voeren van een 3-gesprek met de psycholoog. Dit gesprek wordt alleen gepland als er behoefte aan is. Onze ervaring is dat het 3-gesprek bijdraagt aan het herstel. Lees hieronder hoe het werkt.

Tijdens de bijeenkomst is er één die het woord heeft. Alleen deze persoon mag praten, net zolang tot hij zich begrepen voelt. Anderen mogen hun standpunt niet naar voren brengen, niet argumenteren of het ermee eens of oneens zijn. Ze mogen alleen begrijpen wat er gezegd wordt en dat als zodanig verwoorden. Zodra degene zich begrepen voelt, is de volgende persoon aan het woord. Hij of zij heeft daarna de plicht de ander te begrijpen en dat als zodanig te verwoorden. Het wil niet zeggen dat je het eens bent met de ander, het betekent alleen dat je in staat bent met de ogen, hoofd, hart en ziel van die ander te kijken.

Vervolgens gebeurt er iets bijzonders: als alle partijen zich begrepen voelen, verdwijnen negatieve energie en groeit het wederzijdse respect en worden mensen weer creatief. Dan is er ruimte voor nieuwe ideeën en wordt een betere samenwerking mogelijk.

Tweet this! Send o Facebook Compact Print

Cliëntenervaringen

"Ik heb nooit kunnen stoppen met werken, ben gepassioneerd, leergierig en werkte daarom 7 dagen in de week..."

Man van 25
Lees verder >>

U bekijkt deze pagina als Cliënt, bent u Werkgever/bedrijfsart? Verander

Copyright © 2010 - GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap