Serotonine en beta-endorfine

Serotonine

Chronische stress is een van de belangrijkste oorzaken van een burnout. Een langdurig verhoogd stressniveau resulteert een te hoog niveau van het stresshormoon cortisol wat zorgt voor o.a. weefselafbraak, vooral in de hersenen. In hoge dosis is cortisol hormoon dat de hersencellen beschadigt. Cortisol ontregelt bovendien het insuline/ glucoseniveau in het lichaam. Omdat onze hersenen voor wat betreft een constante brandstoftoevoer (glucose) bijna volledig afhankelijk zijn van een goed insuline / glucoseniveau, kan ontregeling tot een groot aantal klachten leiden. Een te hoog cortisol niveau leidt ook tot een sterke ontregeling van neurotransmitters, in het bijzonder serotonine. Een laag serotonine niveau is een belangrijke factor bij depressie. Veel farmaceutische antidepressiva werken door een verhoging van de activiteit van serotonine en andere neurotransmitters. Het lichaam zet serotonine om in melatonine. Het is daarom belangrijk dat voldoende serotonine beschikbaar is. Serotonine reguleert eveneens het vrijkomen van melatonine uit de epifyse. Dus voor een goede slaap is de aanwezigheid van voldoende serotonine ook cruciaal.

Beta-endorfine

Bèta-endorfine is een stof die onder meer zorgt voor een gevoel van voldoening bij het volbrengen van een taak. Als men dit gevoel niet ervaart is men minder geneigd om iets te doen wat men minder graag doet, wat dan weer leidt tot uitstelgedrag. Tevens regulteren beta endorfines de manier waarop met stress wordt omgegaan. Bij een tekort aan beta endorfines onstaat er een verminderde stress tolerantie.

Tweet this! Send o Facebook Compact Print

Copyright © 2010 - GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap