Kosten

Intake

Elke aanmelding start met een intake. De kosten van de intake worden in rekening gebracht bij de cliënt als deze de aanmelder is. Wordt de aanmelding gedaan door de werkgever van de cliënt dan ontvangt de werkgever een factuur van de intake. De kosten voor de intake bedragen € 206 maar deze worden alleen in rekening gebracht indien u besluit om verder gaan met de behandeling na de intake.

Behandeling

Als de diagnose is gesteld bij de intake dan volgt een behandelvoorstel / offerte naar de cliënt of, indien deze de aanmelder is, naar de werkgever. Na accordering van deze offerte (door de cliënt of de werkgever van de cliënt) wordt de behandeling gestart.

In onderstaand overzicht zijn onze 3 behandelpakketten weergegeven. De keuze voor een pakket is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten.

 
Pakket 1
Pakket 2
Pakket 3
Duur ziekteverzuim < 6 weken < 9 weken > 9 weken
Ernst klachten (SCL-90 vragenlijst) < 150 < 190 > 190
Max aantal sessies 8 12 18

De pakketten omvatten de intake(s), sessies, het 3 gesprek, tussentijdse rapportages, contact met de bedrijfsarts en het gebruik van ondersteunende middelen (hrv en ces apparatuur). De prijs van een pakket is afhankelijk van een eventuele vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet, die kan pas na de intake worden bepaald. Burnout (officieel een aanpassingsstoornis) wordt namelijk sinds januari 2012 niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Er kan alleen sprake zijn van vergoeding indien er niet van een aanpassingsstoornis sprake is.

Nazorg

De behandeling wordt afgesloten met een persoonlijk terugvalpreventieplan. In sommige gevallen adviseren we om een nazorgtraject te volgen. Een coachend gesprek vindt dan plaats na 6 tot 12 weken na het beëindigen van de behandeling en een groepstraining mindfullness van 8 bijeenkomsten wordt gevolgd. De kosten voor dit nazorgtraject bedragen € 497.

 

 

Copyright © 2010 - GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap