Vergoeding

Afhankelijk van de diagnose is het mogelijk dat een deel van de behandeling vanuit de zorgverzekering wordt vergoed. Hiervoor is een verwijsbrief van de bedrijfsarts of huisarts vereist. Het eigen risico van de cliënt zal worden aangesproken.

Het deel van de behandeling dat niet tot de verzekerde zorg kan worden gerekend, wordt geoffreerd aan de cliënt of de werkgever. Na akkoord wordt gestart met de behandeling.

Copyright © 2010 - GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap