Feiten & Cijfers

In 2011 gaf 13 procent van de werknemers aan burn-outklachten te ervaren. Op een totaal van ruim 7 miljoen werknemers in Nederland komt dit neer op meer dan 900.000 personen. Het gaat dan onder andere om gevoelens van vermoeidheid en van emotionele uitputting. De laatste jaren is het aandeel werknemers met klachten van burn-out vrijwel gelijk gebleven.

Aandeel werknemers met burnoutklachten:


Aandeel werknemers met burnoutklachten naar leeftijd, 2010


Aandeel werknemers met burnoutklachten naar opleidingsniveau, 2010

In bovenstaande grafiek is het aantal werknemers met burn-outklachten naar leeftijd en opleidingsniveau weergegeven. Burn-outklachten komen het minst voor bij werknemers jonger dan 25 jaar. Het meest komen de klachten voor bij werknemers ouder dan 25 jaar met een hoog opleidingsniveau.

Vaker burn-outklachten bij hoge werkdruk

Vier op de tien werknemers hebben te maken met hoge werkdruk. Hiervan ervaart 22 procent burn-outklachten. Bij werknemers met een lage werkdruk is dit 7 procent. Ook de zeggenschap die iemand heeft over de uitvoering van het werk hangt samen met burn-outklachten. Deze samenhang is echter minder sterk dan bij werkdruk. Van de werknemers met weinig zeggenschap ervaart 16 procent burn-outklachten, van de werknemers met veel zeggenschap is dit 10 procent.

Goed sociaal klimaat gaat gepaard met minder burn-outklachten

Sommige werknemers vinden dat zij weinig steun van collega’s en leidinggevenden krijgen, bijvoorbeeld om het werk gedaan te krijgen. Van hen ervaart 37 procent burn-outklachten. Bij werknemers met meer steun is dit slechts 11 procent. Overigens is het aandeel werknemers dat weinig sociale steun ervaart laag: ongeveer 8 procent.

Minder vaak burn-outklachten bij werknemers met een partner en kinderen

Een op de negen werknemers met een partner en kinderen ervaart burn-outklachten. Dit is laag vergeleken met overige werknemers. Bij alleenstaande werknemers heeft een op de zes burn-outklachten. Van werknemers die alleenstaande ouder zijn, had een op de zeven deze klachten. Dit is vrijwel evenveel als bij werknemers die een partner hebben en geen kinderen.

Meeste burnout in onderwijs

Ook tussen bedrijfstakken bestaan verschillen in de mate waarin werknemers met een burn-out te maken krijgen. De onderwijssector staat bovenaan als we kijken naar het percentage medewerkers met een burn-out. De industriële sector komt op twee.

Tweet this! Send o Facebook Compact Print

Copyright © 2010 - GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap