Oorzaken van Burnout

Oorzaken van burnout

Werkstress ontstaat wanneer er geen goede afstemming is tussen de capaciteiten en/of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk en/of het team anderzijds. Deze slechte afstemming kan verschillende oorzaken hebben.

 • Persoonlijke eigenschappen:
  • de lat hoog leggen voor zichzelf en anderen;
  • geen 'nee' kunnen zeggen;
  • gebrekkige planningsvaardigheden;
  • onbewuste reactiepatronen die stress oproepen.
 • Werksituatie. Voorbeelden hiervan zijn:
  • onduidelijke taken;
  • hoeveelheid werk;
  • onduidelijke verantwoordelijkheden;
  • voortdurende druk om te presteren;
  • gebrekkig leidinggeven (bazenstress);
  • fusies en overnames;
  • bureaucratie;
  • geisoleerd werken.
 • Eigenschappen van het team waarin gewerkt wordt:
  • conflicten;
  • slechte sfeer;
  • getreiter;
  • slecht doorspreken van afspraken;
  • meerdere functies met strijdige belangen;
  • weinig waardering.
 • Kenmerken van de organisatie: deze sluiten niet goed aan bij de kenmerken van de persoon. Bijvoorbeeld een innovatieve organisatie, terwijl er bij de werknemer behoefte is aan stabiliteit of vice versa.
Tweet this! Send o Facebook Compact Print

Copyright © 2010 - GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap